โครงการ “แพทย์ทหารบกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


 
แพทย์ทหาร = แพทย์ + ทหาร
รักษาคน และ รักษาประเทศ
เสียสละมากขึ้น หลายเท่า
 
อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญคือ "ดับไฟใต้"
บุคคลที่เราเคยอ้างถึงในเอ็นทรี่ซักอันนึง ก็ต้องลงไปด้วย
(-_-‘)
 
 ดู แ ล ตั ว เ อ ง ด้ ว ย น ะ
..เ ป็ น ห่ ว ง..
 
 

 

Advertisements

ใครผ่านมาเจอก็ทักทายกันหน่อยนะคะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s